Stavební firma Pelhřimov UNIMONT - MH s.r.o. > ZATEPLOVÁNÍStavební firma Pelhřimov UNIMONT - MH s.r.o.

 

ZAVOLEJTE NÁM
+420 608 568 331

Zateplování budov

Zateplení - zateplovací systémy na fasády domů a budov

Zateplení = Snížení energetické náročnosti

Máte starší dům a vytápění vás stojí desítky tisíc ročně? Už vás to nebaví a přemýšlíte, jak ušetřit? Řešením je zateplení domu!

Zateplování budov patří k nejstarším činnostem. Naši pracovníci prošli celým vývojem zateplování budov u nás od montáže: keramických obkladů až po současný nejčastěji používaný kontaktní zateplovací systém s polystyrenem nebo izolační vatou. Právem proto můžeme dnes říci, že jsme schopni našim zákazníkům podat ucelené informace o možnostech zateplení a najít pro ně to nejlepší řešení při návrhu a montáži zateplení.

Nabízíme Vám profesionální zateplování budov a opravy fasád. Při práci používáme výhradně certifikované systémy firem Terranova, Baumit, Cemix, Basf, . Jsme nezávislí na jiných stavebních a dodavatelských firmách. Proto dokážeme stavební práce dokončit velmi rychle.

Technické informace

Podle konstrukce objektů používáme k zajištění požadovaného tepelného odporu (tepelné izolace) materiály z minerální vaty, polystyrénové desky Styrotrade EPS. K úpravě soklových částí využíváme tvrzený vodě odolný polystyrén XPS.

Vyberte si probarvené omítky dle barevné škály a zrnitosti výrobců Baumit , Terannova, Cemix, Basf v kvalitě

Zateplení fasády domu - rady a tipy, otázky a odpovědi

Jaké jsou nejčastější chyby při zateplování fasády domu?

Chyby se dělí na chyby vzniklé z nedostatečné přípravy a chyby vzniklé z nesprávného provádění zateplovacích prací. Tloušťka izolace musí vyplývat ne z návrhu ideální či typické skladby konstrukce, ale rozhodující pro návrh tloušťky izolace je kvalitní vyřešení rozhodujících tepelných mostů. Chyby při realizaci zateplovacího systému vyplývají z nedodržování technologických předpisů realizovaných zateplovacích systémů a nedodržování ustanovení prováděcí normy ČSN 73 2901. Ideálním způsobem, jak se vyhnout nekvalitní práci, je najmutí si odborníka (doporučená reference), který za poplatek vyhotoví projekt zateplení, ale i ohlídá kvalitu provádění.

Jakou tloušťkou izolace mám zateplit fasádu rodinného domu, pokud mám plnou cihlu 300 mm?

Při použití desek z pěnového polystyrenu EPS 70 F doporučujeme použít min.100 - 120mm izolantu. Upozorňujeme však na výskyt tepelných mostů (překlady, věnce), proto je daleko vhodnější použít tloušťku 150 - 160mm. Doporučujeme využít služeb projektanta - specialisty, který by měl zhodnotit i další aspekty ovlivňující návrh tloušťky tepelného izolantu.
Je důležité si uvědomit, že za veškeré ostatní komponenty zateplovacích systémů, práci, lešení atp. zaplatíme vždy téměř stejné náklady bez ohledu na tloušťku izolantu. Tedy řešíme-li zda investovat do zateplení tloušťky 100mm nebo 150mm, rozhodujeme se vlastně nad 1/10 nebo 1/7 veškerých nákladů a přitom můžeme zateplit o ½ více.

Před stavbou rodinného domu se rozhodujeme nad variantou termoizolačního zdiva bez zateplení a obyčejného se zateplením fasády. Jaké jsou výhody a nevýhody?

Při správném provedení a dodržení technologických předpisů nejsou nevýhody ani u jednoho způsobu. Jsou jen rozdíly v nákladech, pracnosti a částečně tloušťce zdiva.
Co je potřeba si uvědomit.
Zateplovací systém přináší určité další náklady, ale izolant má nesrovnatelné tepelně izolační vlastnosti oproti i tomu nejkvalitnějšímu zdivu. Přitom část zmiňovaných nákladů vynaložíte i při klasické fasádě (lešení, omítky, povrchová úprava). Při zateplení není nutné zbytečně široké "thermo" zdivo 500 mm. Použijeme nejnutnější, staticky vyhovující nosné zdivo 300 - 380 mm a hlavně levnější až o 45% za m2.

Je nutné zateplit zdivo s termoizolačními vlastnostmi, abychom získali hodnotu nízkoenergetického domu?

Ne není na zdivo dostatečné tloušťky. Pokud použijeme zdivo pálené např. Heluz FAMILY a STI49 nebo pórobetonové př. Ytong THETA při tloušťce kolem 500 mm. Výrobci zdiva dnes již umí dosáhnout výborných tepelněizolačních vlastností. Důležité ovšem je dbát na kvalitní zpracování zateplení detailů (překlady, věnce, osazení otvorů atd.) aby nevznikaly tepelné mosty a tím bodová místa vzniku plísní.
Nešťastným řešením je použití termoizolačního - dražšího zdiva nedostatečné tloušťky a na něj lepit zateplovací systém. Výborných izolačních vlastností sice dosáhnete, ale se zvýšenými náklady. Zbytečně platíte dražší zdivo.

Je lepším izolantem EPS nebo minerální vlna?

Oba izolanty existují vedle sebe na trhu již desítky let a našly si svoje uplatnění v mnoha oblastech. Co se týká zateplování, používá se pěnový polystyren více při aplikacích, kde je výhodou menší měrná hmotnost při vyšší pevnosti a nižší nasákavosti vody než je tomu u minerální vlny. Z toho vyplynuly především aplikace jako zateplení fasád, podlah a plochých střech, kde má pěnový polystyren větší podíl. Minerální vlna se používá především k izolaci šikmých střech, příček, provětrávaných fasád a tam, kde jsou zvýšené nároky na požární bezpečnost.

Je pravda, že EPS po čase mizí?

Jedná se o jednu z typických pověr, pěnový polystyren nemůže za běžných podmínek samovolně zmizet. K této pověře došlo zřejmě v minulosti, kdy se mohlo stát, že byl EPS vystaven vysokým teplotám nad 80°C nebo působení ředidel jako aceton, toluen apod.

Může dojít k tomu, že zateplením přestane dům dýchat?

Výraz "dýchání domu" není technickým výrazem a dá se říci, že je to fyzikální nesmyls. Objevuje se často i ve slovníku specialistů, ale ukázalo se, že "dýchání stěn" rozumějí jev difuzního prostupu vodní páry z místnosti přes vnější stěnu. je třeba si uvědomit, že například stěnami dochází pouze k cca 4 % výměně vzduchu a tím i vlhkosti. Většinu vlhkosti je třeba odvést (vyvětrat) jiným způsobem (okna, ventilační komíny, digestoře apod.) Pokud by se tato 4% hodnota snížila například na 2 %, nepředstavuje to pro klima běžného domu žádný problém. Z tohoto důvodu po celém světě bezproblémově fungují milióny dřevostaveb, kde je parozábrana součástí stěnové konstrukce.

Zvyšuje se při zateplení EPS riziko vzniku plísní?

Při vnějším zateplení např. fasády je tomu právě naopak - zateplení výrazně sníží nebo odstraní kondenzaci vodní páry. Pokud se výjimečně objeví plísně a zvýší vlhkost, není to způsobeno zateplením, ale tím, že se většinou současně mění i okna a několikanásobně se sníží přirozená výměna vzduchu. Pak je třeba upravit režim větrání.

Okny uniká větší množství tepla, proto je vyměním dříve, než zateplím?

Ano to je pravda. Ale ani sebekvalitnější okna nemohou být neustále zavřená (pokud nezajistíme jiný způsob větrání), protože musíme zajistit minimální hygienickou výměnu vzduchu v místnosti a ovlivnit relativní vlhkost vzduchu v místnosti. Právě tím, že obvykle novými okny snížíme množství infiltrace a tím se zvyšuje relativní vlhkost vzduchu v místnostech, jsme nuceni zejména u starších objektů doteplit obvodové stěny, aby na jejich vnitřních površích nedošlo ke kondenzaci (v místech tepelných mostů - překlady, věnce, kouty) a tím následnému vzniku plísní. Z technologického hlediska (výsledné kvality provedení prací) a minimalizace nákladů se preferuje současná výměna oken a zateplení objektu.

Základní pojmy

ETICS (External Thermal Insulation Composite System) – vnější tepelně izolační kompozitní systém – kontaktně montované souvrství, jehož účelem je zvýšeni tepelně izolační funkce obvodového pláště budovy zvenku.

Součást ETICS – průmyslový výrobek, který je vybrán výrobcem systému ETICS pro jim určené použiti v systému ETICS.

Výrobce ETICS – právnická nebo fyzická osoba, která navrhla a sestavila ETICS, podle zvláštních předpisů opatřila potřebnou dokumentaci ETICS, provedla předepsané zkoušky ETICS a uvedla ETICS na trh.

Pověřeny zástupce výrobce ETICS – právnická nebo fyzická osoba, která uzavřela s výrobcem ETICS smluvní vztah o výkonu některých práv a povinnosti výrobce ETICS.

Zhotovitel ETICS – právnická nebo fyzická osoba, oprávněná k provádění ETICS, která podle pokynů výrobce ETICS zabudovává systém dostavby. Výrobce ETICS pravidelně organizuje ve spolupráci s pověřenými zástupci výrobce ETICS školeni realizačních kapacit a vede evidenci o proškolených osobách.

Projektant ETICS – právnická nebo fyzická osoba se zvláštní způsobilostí, která pro konkrétní stavbu navrhuje konkrétní skladbu ETICS včetně detailů v souladu s pokyny výrobce ETICS a s aktuálními  požadavky závazných předpisů s ohledem na datum a místo uvažované realizace ETICS – tj. osoba, která zhotovuje projektovou dokumentaci ETICS.

Dokumentace ETICS – soubor dokumentů, nutných k uvedeni systému ETICS na trh.

Projektová dokumentace ETICS – soubor dokumentů, vypracovaný pro konkrétní podmínky jednotlivé stavby s vymezením konkrétní specifikace jednotlivých vrstev a s posouzením navržené skladby podle místně platných závazných předpisů.

Izolant EPS – fasádní desky z expandovaného pěnového polystyrenu dle ČSN EN 13 163.

Izolant MW – fasádní desky z minerální vlny s kolmou orientací.

Reference

Zateplení fasády
Zateplení fasády
Zateplení fasády
Zateplení fasády
Zateplení fasády
Zateplení fasády - BD Vyskytná
Zateplení fasády - ZŠ Rynárec
Zateplení fasády - Strabag Pelhřimov
Zateplení fasády - RD Pelhřimov
Zateplení fasády - BD SBD Pacov
Zateplení fasády - BD Pacov
Zateplení fasády - BD Havlíčkova Borová
Zateplení fasády - bytový dům Veselá
Zateplení fasády - bytový dům Veselá
Zateplení fasády - rodinný dům Dušejov
Zateplení fasády
Zateplení fasády
Zateplení fasády
Zateplení fasády
Zateplení fasády
Zateplení fasády
Zateplení fasády
Zateplení fasády
Zateplení fasády
Zateplení fasády
Zateplení fasády
Zateplení fasády
Zateplení fasády
Zateplení fasády